Objektinio programavimo pagrindai ir gerosios praktikos. Testavimo pagrindai

Paysera Workshop

Šnekėsim apie OOP

 • Klasės ir objektai
 • Matomumo valdymas
 • Paveldėjimas
 • Interfeisai
 • Kompozicija
 • Functionalumo skaldymas

Pašnekėsim ir apie testavimą

 • Kas yra UnitTest
 • Kaip atrodo testai, kas yra assertations
 • Nepriklausymas nuo konteksto
 • Kas yra mock ir stub
 • Kaip rašyti testuojamą kodą

Kuo klasė skiriasi nuo objekto?

Klasė


class Mailer
{
  public function __construct(array $options)
  {
    // ...
  }

  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    // ...
  }
}

Objektas


$mailer = new Mailer(['host' => 'localhost']);
$mailer->sendEmail('[email protected]', 'Hello!');

Klasė vietoj objekto


class Mailer
{
  public static function sendEmail($email, $subject)
  {
    // ...
  }
}
Mailer::sendEmail('[email protected]', 'Hello!');
					

Klasės laukai ir metodai


class Mailer
{
  private $host;
  private $port;
  // ...
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    $fullHost = $this->host . ':' . $this->port;
    // ...
  }
}
					

Laukų reikšmės - objektuose


$localMailer = new Mailer(['host' => 'localhost']);

$mailgun = new Mailer(['host' => 'mailgun.com']);

					

Inkapsuliacija

Valdom, kaip naudojamas mūsų kodas

Matomumas


class Mailer
{
  private $host;
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    $h = $this->buildHost();
    // ...
  }
  private function buildHost()
  {
    // ...
  }
}
					

Matomumas


$mailer = new Mailer([]);
$mailer->sendEmail('[email protected]', 'hello!');
$mailer->host = 'somehost.com'; // ERROR!
$mailer->buildHost(); // ERROR!
					

Ką tai leidžia?


class Mailer
{
  private $hostWithPort; // rename
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    // ...
  }
  // remove, change behaviour, refactor
}
					

Vieši laukai


class Letter
{
  public $subject;
  public $body;
}
					

Kokios galimos problemos?

 • Sunku suvaldyti naudojimą (nustatomi laukų tipai ir pan.)
 • Negalim pakeisti functionalumo vienoje vietoje

Paveldėjimas

Klasės funkcionalumo praplėtimas


class LoggingMailer extends Mailer
{
  private $logger;
  public function setLogger($logger) { /* ... */ }
  public function sendEmailAndLog($email, $subject)
  {
    $this->sendEmail($email, $subject);
    $this->logger->info('Mail sent', [$email, $subject]);
  }
}
					

Naudojimas


$mailer = new LoggingMailer([]);
$mailer->setLogger($logger);

// same functionality
$mailer->sendEmail('[email protected]', 'hello!');
// new one
$mailer->sendEmailAndLog('[email protected]', 'hello!');
					

Typehints


function useMailer(Mailer $mailer) { /* ... */ }
function useExtendedMailer(LoggingMailer $mailer) { /* ... */ }

useMailer(new Mailer());
useMailer(new LoggingMailer());

useExtendedMailer(new LoggingMailer());
useExtendedMailer(new Mailer());  // ERROR!
					

Klasės funkcionalumo keitimas


class LoggingMailer extends Mailer
{
  private $logger;
  public function setLogger($logger) { /* ... */ }
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    parent::sendEmail($email, $subject);
    $this->logger->info('Mail sent', [$email, $subject]);
  }
}
					

Naudojimas


$mailer = new LoggingMailer([]);
$mailer->setLogger($logger);

// no need to change already written code:
$mailer->sendEmail('[email protected]', 'hello!');
					

Paveldėjimas per bet kiek lygių


class RepeatingMailer extends LoggingMailer
{
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    try {
      parent::sendEmail($email, $subject);
    } catch (\Exception $e) {
      parent::sendEmail($email, $subject);
    }
  }
}
					

Naudojimas


$mailer = new Mailer([]);

$mailer = new LoggingMailer([]);
$mailer->setLogger($logger);

$mailer = new RepeatingMailer([]);
$mailer->setLogger($logger);

// works differently with every mailer:
$mailer->sendEmail('[email protected]', 'hello!');
					

Laukų naudojimas iš paveldėtų/paveldinčių klasių


class RepeatingMailer extends LoggingMailer
{
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    try {
      parent::sendEmail($email, $subject);
    } catch (\Exception $e) {
      $this->logger->error($e); // ERROR!
      parent::sendEmail($email, $subject);
    }
  }
}
					

Matomumas tarp paveldinčių klasių


class LoggingMailer extends Mailer
{
  protected $logger;
  // ...
}
class RepeatingMailer extends LoggingMailer
{
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    // ...
    $this->logger->error($e); // OK to use
    // ...
  }
}
					

Liskov substitution principle

 • Kodas, naudojantis bazinės klasės objektą, turi veikti ir su paveldėtos klasės objektu
 • Paveldinti klasė turi tenkinti bazinės klasės kontraktą

$mailer->sendEmail($email, $subject);

class LoggingMailer extends Mailer
{
                    // invalid:
  public function sendEmail($email, $subject, $body)
  {
    // ...
  }
}
					

$mailer->sendEmail($email, $subject);

class LoggingMailer extends Mailer
{
                    // valid:
  public function sendEmail($myEmail, $subj, $body = null)
  {
    // ...
  }
}
					

class Letter {}
class ExtendedLetter extends Letter {}

$mailer->send(new Letter());

class LoggingMailer extends Mailer
{
                    // invalid:
  public function send(ExtendedLetter $letter)
  {
    // ...
  }
}
					

Konstruktoriai gali skirtis!


$mailer = new Mailer([]);
$mailer = new LoggingMailer([], $logger);

// when using, code should not know which one it is
function useMailer(Mailer $mailer) {
  // ...
  $mailer->sendEmail($email, $subject);
}
					

Interfeisų naudojimas

Kas yra interfeisas?


interface MailerInterface
{
  public function sendEmail($email, $subject);
}
					

Kaip naudoti?


class Mailer implements MailerInterface
{
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    // ...
  }
}
class LoggingMailer implements MailerInterface { /* ... */ }

function useMailer(MailerInterface $mailer) { /* ... */ }
					

Kuo skiriasi nuo paveldėjimo?

 • Neturi kodo, tik kontraktą
  • Negalima sukonstruoti objekto
  • Neturi bazinio funkcionalumo
  • Naudojant mums neturi rūpėti funkcionalumas
 • Klasė gali įgyvendinti kelis interfeisus, paveldėti tik vieną klasę

Kada verta naudoti?

 • Jei yra kelios implementacijos

Kompozicija ir kodo skaldymas

Kas yra kompozicija?


class LoggingMailer extends Mailer
{
  private $logger;  // <- composition!
  public function setLogger($logger) { /* ... */ }
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    parent::sendEmail($email, $subject);
    $this->logger->info('Mail sent', [$email, $subject]);
  }
}
					

Kaip tai gali pakeisti paveldėjimą?


class LoggingMailer implements MailerInterface
{
  private $logger;
  private $mailer;
  public function __construct(
    MailerInterface $mailer,
    LoggerInterface $logger
  ) { /* ... */ }
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    $this->mailer->sendEmail($email, $subject);
    $this->logger->info('Mail sent', [$email, $subject]);
  }
}
					

Kaip tai gali pakeisti paveldėjimą?


class RepeatingMailer implements MailerInterface
{
  private $mailer;
  public function __construct(MailerInterface $mailer) { /**/ }
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    try {
      $this->mailer->sendEmail($email, $subject);
    } catch (Exception $e) {
      $this->mailer->sendEmail($email, $subject);
    }
  }
}
					

Kaip tai gali pakeisti paveldėjimą?


// send and log
$mailer = new LoggingMailer(new Mailer(), new Logger());
// send, if failed - repeat
$mailer = new RepeatingMailer(new Mailer());
// send, if failed - repeat. When sent - log
$mailer = new LoggingMailer(
  new RepeatingMailer(new Mailer()),
  new Logger()
);
// send and log, if failed - repeat
$mailer = new RepeatingMailer(
  new LoggingMailer(new Mailer(), new Logger())
);

function useMailer(MailerInterface $mailer) { /* any is ok */ }
					

Kam skaidom funkcionalumą?

 • Vienoje klasėje turim 3 metodus:
  • Duomenų nuskaitymas
  • Apdorojimas
  • Rezultatų išvedimas
 • Jei norime keisti bet kurį, reikia paveldėjimo
 • Jei turime 3 klases, galime naudoti kompoziciją
 • Kompozicija leidžia kiekvieną keisti, konfigūruoti, testuoti atskirai

Testavimas

Testų rūšys

 • Funkciniai testai
  • Rankiniai
  • Automatiniai
 • Unit testai - vienos klasės
 • Integraciniai testai - sistemos dalies

Kaip atrodo testas


class MailerTest extends TestCase
{
  public function testSendEmail()
  {
    $mailer = new Mailer([]);
    $this->assertTrue(
      $mailer->sendEmail('[email protected]', 'hello!')
    );
  }
  public function testSendEmailWithInvalidEmailAddress()
  {
    $mailer = new Mailer([]);
    $this->setExpectedException(MailerException::class);
    $mailer->sendEmail('not-an-email', 'hello!');
  }
}
					

Kokie yra assertations?

 • Dažniausiai naudojamas - assertEquals
 • assertSame - ===
 • assertCount, assertArrayHasKey, assertContains
 • assertFileExists, assertFileEquals
 • assert... - just use auto-complete if needed

Kontekstas ir priklausomybės

 • Paleidus mūsų testą - bus išsiųstas laiškas
 • Chatbot pilnam testavimui reikia facebook
 • Nėra Unit testas, jei priklausom nuo kito kodo:
  • Veiks lėčiau
  • Gali sulūžti dėl daug aplinkybių
  • Sunku patestuoti klasę su įvairiu veikimu

Mocks / stubs


class RepeatableMailerTest extends TestCase
{
  public function testSendEmail()
  {
    $innerMailerMock = $this->createMock(
      MailerInterface::class
    );
    $innerMailerMock
      ->expects($this->once())
      ->method('sendEmail')
      ->with('[email protected]', 'hello!')
    ;
    $mailer = new RepeatableMailer($innerMailerMock);
    $mailer->sendEmail('[email protected]', 'hello!');
  }
					

Mocks / stubs


  public function testSendEmailWithFirstFailure()
  {
    $innerMailerMock = $this->createMock(MailerInterface::class);
    $innerMailerMock
      ->expects($this->at(0))
      ->method('sendEmail')
      ->will($this->throwException(new Exception()))
    ;
    $innerMailerMock
      ->expects($this->at(1))
      ->method('sendEmail')
      ->with('[email protected]', 'hello!')
    ;
    $mailer = new RepeatableMailer($innerMailerMock);
    $mailer->sendEmail('[email protected]', 'hello!');
  }
					

Mocks / stubs


  public function testSendEmailWithAllFailures()
  {
    $exception = new Exception();
    $innerMailerMock = $this->createMock(MailerInterface::class);
    $innerMailerMock
      ->expects($this->any())
      ->method('sendEmail')
      ->will($this->throwException($exception))
    ;
    $this->setExpectedException($exception);
    $mailer = new RepeatableMailer($innerMailerMock);
    $mailer->sendEmail('[email protected]', 'hello!');
  }
					

Mocks / stubs - kaip tai veikia?


$mock = $this->createMock(MailerInterface::class);
var_dump(get_class($mock));
// something like Mock_MailerInterface_7e1e0356
// always implements MockObject interface
// assertations registered in test case
					

Koks kodas nėra taip testuojamas?


class Mailer
{
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    mail($email, $subject, '...');
  }
}
					

Koks kodas nėra taip testuojamas?


class RepeatableMailer
{
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    $mailer = new Mailer([]);
    // ...
  }
}
					

Koks kodas nėra taip testuojamas?


Mailer::sendEmail('[email protected]', 'hello');
					

Koks kodas sunkiau testuojamas?


class RepeatableMailer extends Mailer
{
  public function sendEmail($email, $subject)
  {
    parent::sendEmail($email, $subject);
    // ...
  }
}
					

Koks kodas paprastai testuojamas?


class RepeatableMailer implements MailerInterface
{
  public function __construct(MailerInterface $mailer)
  {
    // ...
  }
  // ...
}
					

Tai vadinama priklausomybių įterpimu (dependency injection)

Koks kodas palaikomas?

Palaikomas kodas

 • Naudojam kompoziciją
 • Priklausomybes įterpiame
 • Skaldom funkcionalumą
 • Kiekvieną dalį gerai ištestuojam
 • Galim keisti veikimą pagal poreikius

Ką darysim šiandien?

Vakar dienos darbai

 • hello world
 • pasiimti klausimą per API
 • užduoti klausimą su quick reples
 • parašyti, ar teisingas atsakymas
 • skaičiuoti taškus

Šiandienos darbai

 • commit & push
 • išskaldome funkcionalumą klasėmis (PSR4)
 • klausimų "provider" imantis iš failo
 • klausimų "provider", imantis random iš failo arba API
 • testai kiekvienam iš klausimų "provider"
 • testas: ar užduodam gautą klausimą ir patikrinam atsakymą